Czego wymaga praca opiekunki?

Wszystkie prace są pod tym lub innym względem wymagające, jednak praca opiekunki jest jednym z bardziej wymagających zajęć. Wymagania te mogą się nieco różnić w zależności od tego, czy podopieczny jest niemowlęciem lub dzieckiem, czy osobą starszą, ale także od tego, czy podopieczny cierpi na jakieś niepełnosprawności ruchowe lub intelektualne. Można jednak spróbować wyróżnić pewne uniwersalne kompetencje jakich wymaga praca opiekunki, ponieważ wszystkie te zajęcia są do siebie w czymś podobne – wiążą się z pewnym stopniem fizycznej i psychicznej zależności podopiecznego od opiekuna. Podopieczny jest pod jakimś względem osobą słabszą, co powinno pociągać za sobą określone postawy i zachowania ze strony osoby wykonującej tego typu zawód.

http://www.praca-opiekunki-niemcy.pl/

Przede wszystkim, każdy opiekun powinien się cechować odpowiednią dozą empatii, aby sprawnie reagować na potrzeby swoich podopiecznych. Jeśli kandydatka na opiekunkę ma pod względem jakieś poważniejsze braki, powinna rozważyć raczej podjęcie innej pracy. Jest to uniwersalna kompetencja, która może znaleźć zastosowanie przy wszelkich zajęciach, w których trzeba mieć kontakt z ludźmi, jednak praca opiekunki ze względu na swoją specyfikę wymaga szczególnie rozwiniętych zdolności tego typu.

Ważne są ponadto takie cechy jak cierpliwość, komunikatywność i pogodne usposobienie. Ponura opiekunka jest kiepską opiekunką, ponieważ nikt nie chce płacić za opiekę, która sprawi, że podopieczny będzie tylko bardziej przygnębiony. Komunikatywność jest pomocna w pracy takiej jak praca opiekunki, jako że może pomóc zidentyfikować potrzeby podopiecznego i dodatkowo wspomóc kooperację – wiele czynności może wymagać współpracy z opiekunką, np. w przypadku dzieci ubranie się na spacer. Cierpliwość jest ważną cechą osobowości w przypadku opiekunki, ponieważ problemy podopiecznych (lub nawet sami podopieczni) mogą być uciążliwi, a wybuchanie gniewem z tego powodu jest więcej niż niepożądane.

Cennym atutem jest sprawność fizyczna. W szczególności praca opiekunki może wymagać siły i sprawności fizycznej, kiedy podopieczny ma problemy z poruszaniem się, na przykład porusza się na wózku inwalidzkim. Wówczas konieczne musi być przeniesienie takiej osoby na wózek i pomoc przy zejściu z wózka, zwłaszcza kiedy nie może w tym nam pomóc z powodu słabych rąk. Podobnie, sprawnością trzeba wykazać się przy operowaniu wózkiem na zewnątrz, gdzie znajduje się wiele przeszkód, które zmuszają do przeniesienia wózku ponad tymi przeszkodami.

Advertisements